Základní škola Ostrov, Masarykova 1289

Základní škola Ostrov, Masarykova 1289

Informace k volbě střední školy

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Ve školním roce 2012/2013 ukončí devět let povinné školní docházky celkem 42 žáků naší školy. Tyto žáky čeká již brzy rozhodnutí, jakou střední školu a obor si zvolit. Kde mohou rodiče a žáci získat informace k volbě povolání?

 

-u výchovného poradce Mgr. Šulcové (zástupce ředitele školy - kdykoliv po telefonické domluvě)

 

- v hodinách předmětu člověk a svět práce (v osmém a devátém ročníku), kde jsou průběžně seznamováni s jednotlivými školami a obory, učí se orientaci na trhu práce)

 

- v říjnu se žáci zúčastnili exkurze na Úřadu práce a výstavy ŠKOLA 2013 (prezentace středních škol a středních odborných učilišť v THERMALU)

 

- v Přehledu středních škol a středních odborných učilišť – příručka, kterou obdržel každý žák v říjnu.

 

- na setkání rodičů a žáků se zástupci některých středních škol a učilišť, které jako každý rok připravujeme na listopadové třídní schůzky

 

- na nástěnkách ve škole

 

- na akcích pořádaných školou (např. exkurze v rámci projektu Technika je zábava)

 

- na dnech otevřených dveří, které pořádají střední školy a střední odborná učiliště od října do ledna (termíny v tisku, na internetu, na nástěnce, letáky)

 

- v minulém školním roce si žáci vyzkoušeli testy profesní orientace

 

- v listopadu si žáky 9. ročníků čekají testy z obecných studijních předpokladů, matematiky, českého a cizího jazyka. Výsledky projektu Stonožka, do kterého jsou žáci zapojeni od 6. ročníku, také mohou pomoci při rozhodování, jakou střední školu zvolit, případně mohou ukázat nedostatky, které je potřeba do přijímacích zkoušek odstranit.

 

- na internetových stránkách: http//www.msmt.cz   

 

                                                http//www.infoabsolvent.cz

 

 

 

 

 

Informace k podávání přihlášek

 

 

 

- přihlášku podává zákonný zástupce žáka

 

- přihlášky na umělecké školy se podávají do 30. 11.2012 - talentové zkoušky se konají v lednu (pokud žák není přijat, podává přihlášky na další školu)

 

- přihlášky na ostatní střední školy se podávají do 28. 2. 2013

 

- každý žák si může podat 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení

 

- přihlášku vyplní výchovný poradce na základě dotazníku, který žáci obdrží s pololetním vysvědčením 

 

- na přihlášce se uvádí prospěch za 1. i 2. pololetí osmého a  1. pololetí devátého ročníku-  

 

- přihlášku podepisují žák a jeho zákonný zástupce

 

- na každou přihlášku je potřeba doplnit termín přijímacího řízení