Základní škola Ostrov
Základní škola Ostrov,Masarykova 1289, p.o.

Online zápis do 1. ročníku 2021/22

Informace o provozu školy od 12.4. 2021, Manuál k testování Covid-19 duben 2021 ve školách

Základní informace o provozu školy od 12.04.21
Manuál MŠMT k testování žáků a zaměstnanců v dubnu 2021. Najdete zde informace o podmínkách a průběhu testování, informační videa a odkaz na stránky pro rodiče.

Od 12. 4. 21 začíná rotační výuka pro žáky a žákyně 1. stupně ZŠ

1. skupina -  1. 3. a 5. ročník (12.4. - 16.4.)
2. skupina -   2. a 4. ročník  (19.4. - 23.4.)

Ranní školní družina bude v provozu od 6:00 do 7:15 
Podmínkou pro účast na prezenční výuce je negativní antigenní test, který bude prováděn ve škole na testovacích místech v pondělí a ve čtvrtek. Výjimkou jsou žáci, kteří prodělali onemocnění Covid19 a spadají do 90 denní lhůty od ukončení izolace (karantény) a mají lékařské potvrzení o pozitivním PCR testu v listinné podobě, kde bude jasná identifikace žáka. (nestačí SMS z testovacího střediska)
Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, zůstávají doma, mají omluvenou absenci, nevzniká jim nárok na distanční výuku.
Testování proběhne v čase od 7:15 do 8:20
Testovací místa : 

  1.  Vchod u školní jídelny: ranní družina a žáci 1. ročníku
  2.  Vchod u tělocvičen: žáci 3. ročníku
  3.  Hlavní vchod pravé dveře: žáci 5. ročníku

Žáci budou testování v časových odstupech ve skupinách podle dohodnutého rozpisu, který vám sdělí třídní učitelky.
Rodiče žáků 1.-3. ročníků, kteří chtějí být přítomni testování svých dětí, mají udělenu výjimku ze zákazu vstupu třetích osob do budovy školy a musí dodržet hygienická pravidla (respirátor třídy FFP2 na ústech a nosu, jednorázové rukavice, odstup od ostatních přítomných osob min 1,5 m).
V případě pozitivního výsledku antigenního testu bude žák odeslán neprodleně do izolační místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci, kteří žáka v co nejkratší době vyzvednou ze školy. Pro případ možnosti samostatného odchodu žáka domů je nutné předem připravit souhlas zákonného zástupce se samostatným odchodem žáka ze školy.
Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost. Nastalá situace je pro děti, pro Vás i pro nás zcela nová a je možné, že se vyskytnou drobné organizační nedostatky či nedorozumění. Buďte prosím trpěliví a tolerantní a vyhněte se negativním komentářům celé situace před dětmi. 

Ve čtvrtek 15.4. 21 od 7:30 bude možno otestovat děti kromě školního testování i u mobilního Covidteamu z Labinu. Kapacita bude omezená. V pondělí bychom měli obdržet rezervační kalendář. K testování bude nutná kartička pojištěnce a vyplnění dotazníku s osobními daty.

Žákům 2. stupně pokračuje distanční výuka. Žákům je po předchozí domluvě s učitelem umožněna individuální konzultace 1 na 1 bez nutnosti negativního testu, nebo skupinová konzultace s max. 6 žáky, v tomto případě je negativní test nutný.

 

Manuál Covid -19 testování ve školách duben 2021

Instruktážní video a instruktážní leták. Odkaz na odpovědi k častým dotazům najdete zde

Datum vložení: 7. 4. 2021 9:36
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2021 10:41
Autor: Mgr. Helmut Harzer