Základní škola Ostrov
Základní škola Ostrov,Masarykova 1289, p.o.

Online zápis do 1. ročníku 2021/22

Platby za ŠD

Měsíční poplatek za ŠD činí 160,- Kč za měsíc. Platby se budou za příslušný školní rok platit bankovním převodem 2x a to za období:

  • září – prosinec      640,-Kč v termínu od 1. 9. do 30. 9. 2020
  • leden – červen     960,-Kč v termínu od 1. 1. do 31. 1. 2021

nebo za celý školní rok tj. 1 600,-Kč od 1. 9. do 30. 9. 2020

V případě nezaplacení poplatku v daném termínu bude dítě vyřazeno ze školní družiny.

Informace k provedení platby:

  • číslo účtu v KB Ostrov: 43 - 693 150 297 / 0100
  • variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  • pro snazší identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte

Ve výjimečných případech může být ředitelem školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců poplatek snížen nebo prominut.