Základní škola Ostrov
Základní škola Ostrov,Masarykova 1289, p.o.

Online zápis do 1. ročníku 2021/22

Provozní doba ŠD

Ranní družina je od 6.00 hod. do 7.45 hod. (v případě půleného vyučování do 8.45 hod.) a její provoz zajišťuje jedna vychovatelka. Odpolední družina je od 11.40 hod. do 16.20 hod.. Do 16.00 hod. zajišťují provoz čtyři vychovatelky a od 16.00 hod. do 16.20 hod. jedna vychovatelka.

Děti se shromažďují ráno v jedné družině, ve které má vychovatelka službu. Zde probíhají odpočinkové, společenské a konstruktivní hry dle vlastního výběru dětí. V 7.45hodin se seřadí a vychovatelka odvádí žáky do prvních tříd a ostatní žáci odchází do svých tříd sami. Po skončení vyučování přebírá vychovatelka žáky z prvních tříd a ostatní žáci přichází do ŠD samostatně. Do činnosti jsou zařazeny aktuální tematické plány. Viz. Roční plán.

Mezi pravidelně střídané činnosti patří: 

  • Oběd – upevňování hygienických návyků a zásad správného stolování
  • Odpočinková činnost – poslech pohádky, četba pohádky, stolní hry, stavebnice, volné hry, respektování zájmu dětí. Podstatou je pasivní odpočinek
  • Rekreační činnost – individuální nebo kolektivní hry. Podstatou je aktivní odpočinek 
  • Zájmová činnost – sportovní činnost, pracovně technická činnost, přírodovědná činnost, esteticky výchovná činnost
  • Příprava na vyučování – individuální podle zájmu a potřeb dětí
  • Společensky prospěšná činnost – prolíná se všemi činnostmi školní družiny. Úklid her, hraček, školní družiny, zalévání květin
  • Mimořádné aktivity – k mimořádným akcím pořádaným během školního roku patří strašidelná stezka ve škole, vánoční trhy, vánoční besídka pro rodiče a spaní ve škole.