Základní škola Ostrov
Základní škola Ostrov,Masarykova 1289, p.o.

Provozní doba ŠD

Provozní doba školní družiny.

Ranní družina je od 6:00 hodin do 7:45 hodin. V případě půleného vyučování do 8:45 hodin provoz zajišťuje jedna vychovatelka. Odpolední družina je od 11:40 hodin do 16:20 hodin. 

Děti se shromažďují ráno v jedné družině, ve které má vychovatelka službu. Zde probíhají odpočinkové, společenské a konstruktivní hry dle vlastního výběru dětí. V 7:45 hodin se seřadí a vychovatelka odvádí žáky do prvních tříd. Ostatní žáci odchází do svých tříd sami. Po skončení vyučování přebírá vychovatelka žáky z prvních tříd a ostatní žáci přichází do ŠD samostatně. Do činnosti jsou zařazeny aktuální tematické plány. Viz. Roční plán.

Mezi pravidelně střídané činnosti patří: 

  • Oběd – upevňování hygienických návyků a zásad správného stolování
  • Odpočinková činnost – poslech pohádky, četba pohádky, stolní hry, stavebnice, volné hry, respektování zájmu dětí. Podstatou je pasivní odpočinek
  • Rekreační činnost – individuální nebo kolektivní hry. Podstatou je aktivní odpočinek 
  • Zájmová činnost – sportovní činnost, pracovně technická činnost, přírodovědná činnost, esteticky výchovná činnost
  • Příprava na vyučování – individuální podle zájmu a potřeb dětí
  • Společensky prospěšná činnost – prolíná se všemi činnostmi školní družiny. Úklid her, hraček, školní družiny, zalévání květin
  • Mimořádné aktivity – k mimořádným akcím pořádaným během školního roku patří strašidelná stezka ve škole, vánoční trhy, komunitní akce pro rodiče s dětmi a spaní ve škole.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4