Základní škola Ostrov
Základní škola Ostrov,Masarykova 1289, p.o.

Metoda rozšířené reality ve výuce na základních školách

logo

Metoda rozšířené reality ve výuce na základních školách

Naše škola je nositelem projektu Metoda rozšířené reality ve výuce na základních školách.  Cílem projektu je propagace inovativní metody rozšířené (virtuální) reality, šíření příkladů dobré praxe a integrace této digitálních technologie do vzdělávání na základních školách. ZŠ Ostrov Masarykova má roli vzorové školy v tomto projektu. Projekt podporuje naši školu jako  inovativní a aktivní (vzorovou) školu v dalším účelném využívání této technologie ve vzdělávání a v šíření příkladů dobré praxe mezi ostatní školy (zapojeno je celkem dalších 5 škol z našeho okolí). Všem zapojeným pedagogům a školám je poskytnuta metodická i technická podpora.  Metoda rozšířené/virtuální reality) lze pravidelně a trvale využívat přímo ve výuce (v šírokém spektru předmětů) a to s aktivním zapojením pedagogů i žáků.

Projekt je financován z prostředků ESF (OPVVV), registrační číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012214.