Základní škola Ostrov
Základní škola Ostrov,Masarykova 1289, p.o.

NPO Digitalizujeme školu

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 31 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: 

 k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

 k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Plakát