Základní škola Ostrov
Základní škola Ostrov,Masarykova 1289, p.o.

Online zápis do 1. ročníku 2021/22

Přijímání žáků do ŠD

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněné žádosti odevzdané v daném termínu. Po pozdním odevzdání přihlášky (mimo stanovený termín) se žáci 1.-2.tříd přeřazují do čekatelů.  Podmínkou pro přijetí do ŠD je pravidelná docházka s odchodem po 15:00 hodin a zaměstnanost obou rodičů.

Žáci 3. tříd jsou přijímáni do naplnění kapacity, tzn. přednostně se přijímají žáci 1. a 2. tříd a až poté do volných míst děti ze 3. tříd. Po naplnění kapacity školní družiny mohou žáci 3. tříd využít kroužky ve školním klubu.